Postup pri uplatnení reklamácie:

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov odo dňa nákupu.

V prípade reklamácie, prosím, najprv vyplňte tento reklamačný protokol
Protokol po vyplnení uložte, čím sa u nás Vaša reklamácia online zaeviduje. Protokol môžete aj vytlačiť a pribaliť k tovaru (nie je podmienkou, reklamácia je už u nás v tejto chvíli evidovaná elektronicky). Reklamovaný tovar následne dôkladne zabaľte tak, aby sa prepravou nepoškodil a ľubovoľným spôsobom doručte na adresu nášho skladu:

     sklad 170105/09
     VIVID Slovakia, s.r.o.
     hala D, Diaľničná cesta 5
     903 01 Senec
     telefón: 0948 799 408

Na zásielke vždy uvádzajte meno a adresu odosielateľa - to platí aj pri osobnom doručení na náš sklad!
Reklamovaný tovar nie je nutné doručiť v originálnom balení.