Spoločnosť VIVID Slovakia, s.r.o., v záujme ochrany zdravia zákazníkov, sťahuje z predaja výrobok "Laserové hmlové svetlo sj-F061."

Výrobok podľa zistení SOI predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným Spoločnosť VIVID Slovakia, s.r.o. preto informuje zákazníkov, ktorí si daný výrobok zakúpili, o možnosti vrátenia daného výrobku predávajúcemu. Zákazníkovi bude následne vrátená plná kúpna cena tovaru spolu s účtovanými prepravnými nákladmi.

Tovar je možné vrátiť ľubovoľným spôsobom na adresu nášho skladu: https://www.autoelektroshop.sk/info/5-kontakt